Egenskaper som krävs för framgångsrik sökmotoroptimering

Eftersom sökmotoroptimering inte är en fast vetenskap utan villkoren för att framgångsrikt lyckas skapa synlighet på nätet är under ständig förändring, ändras ständigt kraven på den enskilda sökmotoroptimeraren.

Vilka egenskaper som är viktiga för den som jobbar med sökmotoroptimering står i en direkt beroendeställning till hur sökmotorn väljer att värdera olika optimeringsinsatser. Samtidigt finns det egenskaper som utmärker framgångsrika sökmotoroptimerare och som troligtvis alltid kommer att betraktas som nyckelegenskaper.

De viktigaste av dessa förmågor är social kompetens, kunskap, ihärdighet, effektivitet, erfarenhet och noggrannhet. Hur dessa egenskaper inbördes skall rangordnas i grad av ”viktighet”, beror i hög grad på vem man frågar. Enligt en undersökning gjord på sidan projekt.internetarbete.se, ansågs social kompetens (24% av de svarande), kunskap (24% av de svarande) och Ihärdighet (24% av de svarande) vara de viktigaste egenskaperna hos en bra sökmotoroptimerare. Att just dessa tre egenskaper valdes ut, är knappast förvånande, då de tillsammans väldigt väl sammanfattar SEO-arbetet.

poll-egenskaper-2014

Social kompetens

Att kunna samarbeta, intressera, inspirera, kommunicera, möta olika människor och känna till de sociala koderna är viktigare idag än någonsin tidigare. Den som provat på sökmotoroptimering märker snart vikten av goda relationer med andra inom branschen. Vill man på allvar slå sig in som en aktör måste man försöka hitta en väg in och se till att skapa lojaliteter.

Kunskap

Utan kunskap kommer man ingenstans. Det finns tillräckligt många kunniga sökmotoroptimerare i Sverige, för att okunskapen hos företag eller enskilda personer skall få gå omärkt förbi. Den som livnär sig på sökmotoroptimering måste därför se till att hela tiden finslipa sina förmågor och hålla sig uppdaterad med de senaste metoderna och teorierna inom onpage och offpage optimering.

Ihärdighet

Saknar man rätt driv, ogillar att arbeta hårt eller är väldigt otålig, då bör man troligtvis söka sig till en annan profession. Självklart existerar tuffare arbeten men sanningen är den att sökmotoroptimering kräver mycket arbete och ofta över lång tid innan resultaten syns.

Vilka krav kommer ställas på framtidens sökmotoroptimerare?

Eftersom ingen 100% kan veta hur söklandskapet kommer se ut i framtiden, är det naturligtvis svårt att profetera om framtidens sökmotoroptimering, men man kan alltid göra kvalificerade gissningar. En tydlig tendens som vi sett de senaste åren är att sociala medier och mötesplatser fått allt större betydelse också för den kommersiella marknaden. Därför är det troligt att mer och mer av sökmotoroptimerarens arbete ha sin utgångspunkt i digitala sociala sammanhang.  För att lyckas kommer det troligtvis krävas såväl goda sociala förmågor som stor kreativ kapacitet.

Relaterat lästips:  3 egenskaper hos en pokerspelare som passar en sökmotoroptimerare