Yrkesbeskrivning för sökmotoroptimerare

En person som arbetar professionellt med sökmotoroptimering kalls antingen SEO-konsult eller sökmotoroptimerare. Arbetsuppgifterna kan skilja sig åt beroende på ansvarsposition. Internationellt omnämns arbetsledaren vanligtvis för Head of SEO, denna person har övergripande ansvaret för sökmotoroptimeringen hos ett företag. I detta arbete ingår att tolka SEO-analyser, ta fram strategier och fatta avgörande beslut.

En bild på sökmotoroptimerareÖvriga sökmotoroptimerare arbetar under Head of SEO. Deras uppgifter kan variera mycket i karaktär.  Den kanske viktigaste uppgiften är att bygga länkar. Mycket tid går åt till att knyta strategiska kontakter med andra webbmasters och sökmotoroptimerare för att åstadkomma länkbyten.

För att lyckas väl med detta arbete krävs ett brinnande intresse för webben, kodning, textanalys och sociala medier. Några uppskattade egenskaper hos sökmotoroptimerare är Social kompetens, effektivitet och ihärdighet.

Om du funderar på en karriär inom webb och IT kan kanske sökmotoroptimering vara något för dig. Branschen växer kraftigt just nu och har framtiden för sig då fler och fler företag inser vinsterna med en väloptimerad hemsida.

Resurser för sökmotoroptimerare